Danas je u prostorijama U.S. Steel-a, uz učešće Erste banke,  održana promocija Evropske asocijacije direktora komunikacija (European Association of Communication Directors). Ispred udruženja okupljene je pozdravila Andrea Barbaklić, koordinator za Srbiju. Ovim povodom su predavanja na temu društvenih medija održali Dragan Varagić i gost iz Belgije Filip Boremans (Chief Social Media Officer, Van Marcke Group).
 

Publika (Prevashodno PR) je bila razmrdana predavanjem "Budućnost društvenih medija", u kojoj je Varagić podsetio na glavnu razliku između klasičnih medija, koje karakteriše proces filter then publish, i u kojima se komuniciranje svodi na pričanje, i društvenih medija (publish then filter), u kojima je najbitnije slušanje. Društveni mediji se ne koriste za reklamiranje, u njih je potrebno uneti puno energije i vremena, kako bi se postigli neki rezultati. Najbolji način da se stekne osećaj za društvene medije je učestvovanje na forumima. Čuli smo da je u poslednje dve nedelje, na njegovom blogu broj poseta sa twittera prevazišao broj poseta sa facebook-a (Od 10 referera, koji donose najviše poseta, čak 8 su društveni mediji). Na kraju je rečeno kakva je budučnost društvenih medija: do 2015. na scenu stupa kontekstualni web, dok će 2025. dominantan postati semantički web (Tada će pretraživači izgubiti primat).

Citat @Vladaceric: @varagic je totalno sludeo publiku sa mnostvom drustvenih medija, zavrtelo mi se u glavi #eacdbg

Bez pauze sa prezentacijom je počeo gospodin Boremans. Održao je predavanje pod nazivom "Korišćenje društvenih medija u eksternoj i internoj komunikaciji".

Neke od preporuka sa predavanja:

  • Značajno se skraćuje vreme izrade saopštenja, ukoliko se koristi neki od wiki sistema (umesto mučnog slanja mejlova) 
  • Neohodno je pratiti pominjanje kompanije u društvenim medijima, kako bi se predupredile krize. Društveni mediji su posao PR službe, a ne marketinga
  • Blogovanjem ne trebaju apriori da se bave menadžeri, već zaposleni koji su stručni za pojedine teme
  • Ne treba počinjati sa društvenim medijima ukoliko ne postoji podrška iz same kompanije
  • Nesme se igrati sa društvenim medijima, već ih koristiti za unapređenje biznisa, odnosa sa medijima i korisnicima

@HoratioNelson: ROI of social media, guidelines, transparency and the fine line between "corporate" and "social" where the topics. #eacdbg