Pogledao sam reklamu sa kendlom u grlu.

Ovo je zaista više od reklame, ovo je emotivna injekcija, sa porukom na kraju.